Prečo je manželský apoštolát dnes mimoriadne dôležitý

Prečo je dnes manželský apoštolát tak mimoriadne dôležitý

Je veľmi pravdepodobné, že sme boli priamo pri tom, keď vznikalo nejaké manželstvo alebo sme aspoň dostali správu, že sa sobášil niekto z našich blízkych alebo priateľov a známych. Keď svadba skončí, hostia sa rozídu domov a postupne zabudneme na dátum tohto veľkého dňa mladomanželov. Žijeme v nádeji, že ich manželstvo bude dobré. 

Mladí manželia však na svojej ceste veľakrát zostávajú sami a často málo pripravení na veľké poslanie, do ktorého vstúpili. Zakrátko bývajú unavení z úloh a povinností nového stavu, z vonkajších útokov, aj z vlastných slabostí, ktoré si priniesli do spoločného života. Zrazu zistia, že "nemajú vína..." (Jn 2,3) A tak sa niekedy po čase s prekvapením dozvieme, že sa rozvádzajú.

Mnohé manželstvá zomrú duchovne, ešte predtým však postupne ochoreli, stali sa duchovne malomocnými, zostali osamotení alebo boli zasiahnutí rôznymi formami duchovného zla, strachmi či neistotami.

Naokolo nás je v tomto rozpoložení mnoho ďalších manželov. Ježišovo poslanie a výzva pre Apoštolov platí teda aj dnes a pre nás:

"Choďte a hlásajte: ´Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.´ Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste; malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte." (Mt 10,7-8)

Vnímate to podobne?

Tak sa spoločne zapojme do tejto misie!

Každý apoštolát je účasťou na prvotnom poslaní dvanástich apoštolov.
Základným rozmerom manželského apoštolátu je vzájomné evanjeliové svedectvo manželov 
a spoločné svedectvo deťom o Božej vernosti v našom živote a v ľudských dejinách. 
Širším rozmerom manželského apoštolátu je ochota
prinášať zvesť o Božom kráľovstve, o neustálej Božej vernosti, aj ďalším manželom
.

© Rodinkovo, 2020
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!