Manželský apoštolát     

                                                 v spojení s Rodinkovom  - Miestom prijatia pre rodiny                                                                                                                 "Choďte a hlásajte: ´Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.´ Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte." (Mt 10,7-8)                                                             V  hlavičke tejto stránky aj na jej podstránkach je umiestnená fotografia mozaiky svätých manželov Joachima a Anny, ktorá je dielom svetoznámeho umelca, katolíckeho kňaza a jezuitu pátra Marca Rupnika zo Slovinska.Fotografiu s detailom mozaiky používame na týchto stránkach s jeho výslovným súhlasom a špeciálnym požehnaním pre zámer manželského apoštolátu na Slovensku, ktoré nám komunikoval prostredníctvom o. biskupa Mons. Tomáša Galisa, žilinského diecézneho biskupa.       

V mimoriadnych okolnostiach môžeme robiť mimoriadne dobro.
Aj dobro sa môže rýchlo šíriť. A my môžeme byť aktívne pri tom...
Môžeme sa stať súčasťou veľkej misie. 


Prečo manželský apoštolát?

  • Ježiš si želal, aby manželstvo bolo viditeľným znakom neviditeľnej Božej milosti a lásky na tejto zemi, teda jednou zo sviatostí, aj po skončení Jeho pozemského účinkovania.
  • Veľa manželstiev, zvlášť mladých, potrebuje múdrosť, aby vedeli upevňovať svoje manželstvo a tiež posilu, aby nepodľahli ohrozeniam, ktoré ho môžu oslabiť alebo až zničiť.
  • Za uplynulých 19 rokov vzniklo na Slovensku 509 412 manželstiev a z nich sa 207 998 rozpadlo.
  • V neusporiadaných manželských vzťahoch aktuálne vyrastá na Slovensku viac ako 200 000 detí.
  • Jestvuje veľa skúseností, vrátane tej našej v Rodinkove, že spoločná podpora manželstva dokáže mnohé manželstvá zachrániť pred rozpadom.

   čítajte viac...


Ako sa zapojiť?

Zamyslite sa, komu ste sa za uplynulých desať rokov zúčastnili na sobáši,
alebo ste dostali k takejto účasti pozvanie...

čítajte viac...

Pamätná listina 
o zapojení sa do manželského apoštolátu

© Rodinkovo, 2020
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!